Działalność

Wybierając PBG oil and gas do budowy w formule EPC zapewniamy dla Inwestora:

 • planowanie dostaw materiałów/ usług,
 • ofertowanie zapewniające zgodność z harmonogramem,
 • prowadzenie negocjacji części technicznej i handlowej,
 • przygotowanie dokumentów zamówień, umów,
 • przyśpieszoną kontraktacje dużych urządzeń („long-term-items”),
 • konsolidacje zakupów strategicznych (np. rury, armatura, konstrukcja stalowa),
 • monitorowanie dostaw i kontrolą dokumentów przewozowych,
 • bieżące rozliczenie prac oraz dostaw.

Posiadamy kompetencje do:

 • przeprowadzenia sprawdzeń przedrozruchowych(precommissioning),
 • przygotowania instalacji technologicznych do rozruchu (cold commissioning, hot commissioning),
 • przeprowadzenia rozruchu instalacji technologicznych (start-up),
 • nadzoru nad pracą obiektu.

Mamy wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami według uznanych standardów Project Management Institute, w szczególności w obszarach:

 • wyceny i planowania projektu,
 • zarządzania projektowaniem,
 • prowadzenia spraw formalno – prawnych,
 • zarządzania Interesariuszami,
 • zarządzania i organizacją budowy,
 • zarządzania jakością, BHP, ppoż., ochroną środowiska,
 • zarządzanie kontraktacjami,
 • zarządzania ryzykiem projektu,
 • zarządzania zmianą projektu,
 • zarządzania komunikacją projektu,
 • kontroli projektu,
 • controlingu – rozliczania projektu.