Historia

Spółka PBG oil and gas na rynku jest od 2012 roku, swoje korzenie wywodzi z Grupy Kapitałowej PBG realizując strategię pozyskiwania zleceń z obszaru gazu i ropy.

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

Wdrażając nowoczesne modele zarządzania, dbamy o to, by potrzeby Klienta miały kluczowy wpływ na oferowaną jakość usług. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność, kompleksowo realizując powierzone zadania. Opracowujemy koncepcje, procesy technologiczne, projekty, gwarantujemy dostawy i wykonawstwo, przeprowadzamy rozruch instalacji, zapewniamy eksploatację, serwis oraz usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.

Stosowane przez nas technologie są przyjazne środowisku.

Kilka tysięcy naszych pracowników bierze udział w realizacji dużych i złożonych przedsięwzięć, stale podnosząc wartość Spółek i dbając o wysoki poziom świadczonych usług.