Gaz

PBG oil and gas prowadzi budowy w roli integratora prowadzącego działania z zakresu kompleksowego zarządzania projektami w formule EPC. Posiadamy kompetencje i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami wg uznanych standardów, zapewniając pełne wsparcie dla inwestora na każdym etapie budowy.

W zakresie gazu ziemnego projektujemy oraz wykonujemy kompleksową prefabrykację, montaż i uruchomienie następujących instalacji:

 • glikolowe instalacje osuszania gazu,
 • sita molekularne,
 • instalacje aminowe,
 • instalacje skraplania gazu LNG,
 • układy usuwania rtęci,
 • układy usuwania siarkowodoru,
 • instalacje usuwania azotu,
 • instalacje frakcjonowania LPG i C5+,
 • stacje regazyfikacji LNG,
 • stacje redukcyjno-pomiarowe oraz pomiarowo-rozliczeniowe,
 • mieszalnie gazu oraz węzły rozdzielcze na sieci przesyłowej,
 • gazociągi przesyłowe wraz w infrastrukturą towarzyszącą,
 • kompresory i inne.

Wykonujemy prace z wykorzystaniem technologii hermetycznych TDW na gazociągach wysokiego i średniego ciśnienia. Posiadamy sprzęt, personel oraz uprawnienia do wykonywania włączeń i wstrzymań na czynnych gazociągach:

 • wysokiego ciśnienia do PN 8,4 MPa i DN500 wykonanych ze stali,
 • średniego ciśnienia do PN 0,5 MPa i DN300 wykonanych ze stali i polietylenu (PE).