Ropa

PBG oil and gas prowadzi budowy w roli integratora prowadzącego działania z zakresu kompleksowego zarządzania projektami w formule EPC. Posiadamy kompetencje i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami wg uznanych standardów, zapewniając pełne wsparcie dla inwestora na każdym etapie budowy.

W obszarze ropy naftowej prace jakie wykonujemy to projektowanie, kompleksowa prefabrykacja, montaż i uruchomienie następujących instalacji:

  • separacji dwufazowej,
  • separacji trójfazowej,
  • stabilizacji,
  • usuwania chlorków,
  • usuwania siarki,
  • usuwania siarkowodoru,
  • usuwania merkaptanów,
  • pompowanie ropy.