QHSE

Zapewniamy doskonałą realizację i jakość, ponieważ Naszymi atutami są:

 • wieloletnie kontakty z krajowymi i zagranicznymi dostawcami materiałów i usług z różnych branż,
 • ciągłe doskonalenie procesu przez pracowników i zewnętrzne firmy doradcze,
 • standard pracy z biura budowy w celu lepszej komunikacji,
 • wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania ZSZ spełniający wymagania: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, PN-EN ISO 3834 oraz dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE,
 • wdrożone elementy Europejskiego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami standardu SCC (Safety Checklist for Contractors),
 • świadomość wagi i promowanie działań projakościowych, probezpiecznych i prośrodowiskowych.

Odważnie wdrażamy zaawansowane technicznie rozwiązania. Bierzemy pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje, dlatego też sami zarządzamy ryzykiem:

 • opracowujemy Plan Zarządzania Ryzykiem (ZR),
 • systematyczne prowadzimy rejestr ryzyk,
 • od początku ustalamy jasny dla stron podział obowiązków i sposób komunikacji w zespole.

Posiadamy uprawnienia UDT

 • do wytwarzania w zakresie montażu oraz do wytwarzania:
  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
  • zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych,
  • rurociągów przesyłowych do materiałów palnych,
  • rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących.
 • do naprawy oraz do modernizacji:
  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
  • zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych,
  • rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących,
  • rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących,
  • zbiorników stałych ciśnieniowych.